Dokumenty

Zasady
PDF icon
Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa
POBIERZ
PDF icon
Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa
POBIERZ
Wytyczne
PDF icon
Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa
POBIERZ
PDF icon
Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2018
POBIERZ
PDF icon
Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2019
POBIERZ